About Us

Our Vision / Ons Vissie

Vaalpark Articon is a unique school in Sasolburg (Fezile Dabi / Northern Free State) where the arts and academics can be successfully combined. The school is a school of excellence that improves the quality of life of all learners from all backgrounds who possess talents in arts by providing quality life-long education and training.

Vaalpark Articon is ‘n unieke skool in Sasolburg (Fezile Dabi/Noord-Vrystaat) waar die kunste en akademie suksesvol gekombineer kan word. Die skool is ‘n skool van uitnemendheid wat die lewenskwaliteit van elke leerder ongeag sy/haar agtergrond, verbeter. Hierdie leerders beskik oor ‘n kunstalent wat ons gebruik om aan hulle lewenslange onderrig te voorsien.

Our Mission / Ons Missie

To operate a prestigious yet accessible school of excellence for the arts that delivers an effective-based educational system that works towards the overall development of young South-Africans through the arts in a dedicated professional manner.

Om hierdie prestasie-gedrewe kunsskool van uitnemendheid te laat slaag, word ‘n effektiewe gebaseerde onderrigsisteem verlang. Hierdeur sal jong Suid-Afrikaners deur die kunste op ‘n professionele manier ontwikkel word.